Katternas blodgrupper

A(A)

Blodgruppen är dominant över B och troligtvis också över AB.

A(b)

Blodgrupp A men katten är också anlagsbärare av blodgrupp B.

AB

Ovanlig blodgrupp, som troligtvis är dominant över blodgrupp B.

B

Recessiv blodgrupp

Blodgruppstesta inför avel!

Den heliga birman är en av de raser som har problem med blodgrupp B. Det är oerhört viktigt att testa sina katter för vilken blodgrupp de har när man ska ta en kull så att man inte förlorar några ungar bara på grund av deras blodgrupp.

Observera!

Blodgrupp B är ingen sjukdom, men den kräver medvetenhet och planering så att inga kattungar dör i onödan!


Katternas blodgrupper

Hos katter känner man till tre olika typer av blodgrupper: A (Gentyp AA), B (Gentyp bb) och AB som är väldigt ovanlig. Dessutom finns det katter som har blodgrupp A men som är anlagsbärare av blodgrupp B (Gentyp Ab).

Vad skapar blodgrupp B för problem?

Om en hona med blodgrupp B får en unge med blodgrupp A, bildar hon antikroppar mot den. Dessa antikroppar går ut i råmjölken och när kattungen får i sig den, förstör antikropparna kattungens egna röda blodkroppar. Därför är risken stor att den då dör av blodbrist inom några dagar. (Detta tillstånd kan också inträffa vid parningar med andra blodgruppskombinationer, men är mycket ovanliga. Ett exempel är en hona med blodgrupp A(Ab) som paras med en hane med samma blodgrupp. Tillsammans kan de få kattungar som har blodgrupp B(bb). Mammans antikroppar riskerar också då att byggas upp mot kattungens B-blod. Risken är dock mycket liten eftersom honor som har blodgrupp A oftast har mycket lägre andel antikroppar mot blodtyp B, än vad B-honor har mot blodtyp A.)

Detta tillstånd kallas för Felin neonatal isoerytrolys och ger symptom i varierande styrka. En del kattungar drabbas inte alls, medan andra dör innan de hunnit utveckla några symptom överhuvudtaget.

När kattungen väl har utvecklat symptom går det vanligtvis inte att rädda den. Men i mindre allvarliga fall, får kattungen kallbrand i svanstippen (svanstippsnekros) som då faller av.

Det är inte heller alla kattungar som drabbas. Att vissa ungar med A-blod överlever, kan förklaras med att mamman har så låga antikroppstitrar mot blodgrupp A, så att kattungen därför kan klara sig.

Dessa antikroppstitrar kan dock variera hos en honkatt, och även om hon tidigare har lyckats föda upp en kull (med blodgrupp A), kan detta förändra sig med tiden.

Hur kan man undvika att detta händer?

Eftersom tarmkanalen hos en nyfödd kattunge bara släpper igenom råmjölkens antikroppar de första 16-24 levnadstimmarna, kan man alltså hindra ungen från att dia sin mor under den tiden. Efter den tiden är det sedan riskfritt att låta dem dia.

En annan möjlighet...

Ett annat sätt att undvika risken med döda kattungar, är förstås att se till så att B-honan inte föder några kattungar som har blodgrupp A. Nedan är en sammanställning av vilka blodgrupper det kan bli i en kull efter en B-hona, beroende på vilken blodgrupp pappan har.

Föräldrarnas blodgrupper

Kullens blodgrupp

B-hona+ A(AA)-hane ger:

A(Ab)

B-hona+ A(Ab)-hane ger:

A(Ab) och B(bb)

B-hona+ B(bb)-hane ger:

B(bb)


Som man kan se, så är det med en hane med blodgrupp B, som man undviker att få kattungar med A-blod. Alla ungarna i kullen kommer då att födas med föräldrarnas blodgrupp, alltså B.

Typiska symptom för kattungar med Felin neonatal isoerytrolys

Brunröd urin

Svaga ungar som inte vill dia

Gulsot (gula slemhinnor)

Hastig död

Kallbrand i svanstippen

 

Källa: Informationen om B-blod och katernas blodgrupper har jag hämtat från nätet. Tyvärr har jag tappat bort min källa. Om någon känner igen denna rext som sin så hör gärna av er så jag kan ära den som äras bör ;-)

S*Fjällsippans ©