FeLV

Felin leukemi  som orsakas av ett tumörvirus FeLV. Viruset sprids främst via saliv, men finns även i urin och avföring. De flesta katter som smittas bryter ner viruset med sitt eget immunförsvar. Andra kan lagra viruset i benmärgen och de blir inte sjuka förrän de t ex behandlas med kortison mot en annan sjukdom. Den tredje gruppen smittade katter utvecklar en tumörsjukdom. Det forskas mycket kring sjukdomen och det finns ett vaccin, men det används inte i Sverige.

FIV - felint immunbristvirus

FIV eller som det kallas till vardags "katt-aids" är den senast i gruppen av allvarliga kattvirus. FIV är av samma grupp virus som HIV hos människor. FIV antas också smitta via saliv. Viruset påvisades första gången 1987 i Californien. Kronisk feber, avmagning, aptitlöshet och infektion i munhålan är symptom på FIV.

 

S*Fjällsippans ©