Dolda fel försäkring

Vad är en dolda fel försäkring? Med ett dolt fel avses en medfödd eller senare uppnådd sjukdom eller skada som börjat utvecklas innan veterinärbesiktning/leverans men som innan dess inte visat symptom eller på annat sätt varit känd.

I de fall där en katt drabbas av ett dolt fel så täcker oftast inte köparens försäkring detta. Här ska alltså uppfödaren gå in och ersätta istället. Har uppfödaren en dolda fel försäkring så slipper denne ta pengar ur egen ficka. Förutsatt att försäkringsbolaget dömer felet som ett dolt fel  - vilket de inte alltid gör.

En sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinskexpertis borde upptäckts vid veterinärbesiktning är inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig typ som inte börjat utvecklas före leverans räknas inte heller som dolt fel.

Bland de saker som inte räknas som dolda fel och därmed ej går på försäkringen är:

·          Navelbråck, stenumskrok, svansknick, skelögdhet och kryptorkism.

·          Beteenderubbningar, lynnesfel eller andra psykiska sjukdomar.

·          Fel som inte allvarligt påverkar kattungens hälsa eller dess funktion som sällskapskatt.

·          Tandfel och bettfel.

·          Höftledsdysplasi.

·          Sjukdom eller defekt som anmärkts i veterinärintyg som utfärdats innan leverans.

Förebyggande vård innefattas inte heller i dolda fel försäkringen. Inte heller utredning/undersökning vid beteenderubbningar eller ovanor. Ej heller tandvård.

VIKTIGT! Dolda fel försäkringen innebär inte att du som köpare inte snarast bör skaffa en egen försäkring på katten. Många saker regleras av din egen försäkring, t.ex. olycksfall och många sjukdomsfall. Så det är väsentligt att du snarast tecknar en egen försäkring på katten och inte blint förlitar dig på uppfödarens försäkring! Uppfödarens försäkring täcker exklusivt enbart de fall som räknas som fel som bevisligen kommit från uppfödaren och varit dolt under köptillfället.

Källa: Texten grundar sig på Agrias försäkrings- villkor för Agria Avel Hona samt Agria Dolda Fel

S*Fjällsippans ©