Legenden om birmans uppkomst

Legenden berättades officiellt första gången för major Russel Gordon

Hur vida man nu väljer att tro på legenden är upp till var och en. Men det är en fin berättelse om lojalitet och trofashet.

- Egenskaper som birman verkligen har

Legenden om den  första Heliga Birman

I Fjärran Östern i det land som kallades Burma finner vi i öster en sjö som ligger i dalen mellan Mont Du Lughbergen.

För många århundraden sedan byggde innevånarna  vackra tempel att dyrka och som boplatser åt deras gudar. I templet Lao-Tsun återfanns gudinnan Tsun-Kyan-Kse, en vacker gyllene gudinna med blå ögon, som vakade över själarnas förvandling. Kittah Mun-Ha, en av de mest älskade prästerna som enlig sägnen fått sitt skägg flätat gyllene av den store guden Song-Hio, återfanns ofta knäböjande mediterande framför den gyllene gudinnan av Tsun-Kyan-Kse. Sinh, som var en vit tempelkatt, satt alltid vid Kittah Mun-Ha sida och deltog i hans meditation. Under tiden som prästen bad, tittade katten intensivt på den gyllene gudinnan.

En natt i månens sken knäböjde Kittah Mun-Ha framför den heliga gudinnan, då plötsligt templet attackerades och Kittah Mun-Ha dödades. I prästens dödsögonblick ställde sig Sinh på sin döende herre och tittade intensivt på den gyllene gudinnan. Omedelbart blev den heliga kattens hår lika gyllenskimrande som hos gudinnan och hennes vackra blå ögon blev hans. De församlade prästerna stod förstummade när kattens vita päls ändrade färg till gudinnans gyllene färg. När Sinh sakta vände huvudet mot Södra Porten förvandlades öronen, benen, svans och ansiktet färg som den fruktbara jorden; men där hans fötter stod vilande på sin döde herre kvarstannade det vita som ett tecken på renhet när prästens själ passerade in i katten. Morgonen därpå spred sig omvandlingen till templets övriga katter, vilka liksom Sinh, slutligen kom att reflektera färgen hos den gyllene solnedgången.

Sinh, den gyllene katten av Burma, lämnade aldrig sin tron efter sin herres död. Sju dagar senare dog också Sinh och bar i döden med sig sin älskade herres själ till paradiset

Birmaskrock

Vidare förtäljer legenden att olycka drabbar den som påskyndar slutet för någon av dessa heliga katter. Han kommer att lida de grymmaste kval ända till dess själen som han oroat har lugnat sig. Så lyder legenden

S*Fjällsippans ©