Resultat
S*Fjällsippans Lovis

Domare: Fabio Brambilla
Datum: 2008-03-16
Arrangerande klubb: Trönderkatten
Ort: Trondheim
Klass: 09, öppen klass
Resultat: Ex 1, CAC

Fabios bedömning

Jag har valt att inte skriva ut domarens förkortningar. Ex står för Excellent. XX är ord jag inte kunnat tyda. (?) är ord jag chansat på

Typ: nice sizeniune nice body good gloves nice tail(?)
Huvud: good head, nice forehead, XX XX
Ögon: Ex form good colour
Öron: Ex
Päls: good quality i icefur(?) XX XX XX
Svans: XX XX
Kondition: Ex condition! Good XX XX
Allmänt intryck: lovely girl

Egen kommentar

Lovis första certifikat!

Hon var så duktig och hade vant sig mer denna dag. Sedan hade väl jag också blivit lite mer varm i kläderna.

Hon träffade en fotograf och och hon sa att Lovis var det "dejligaste" hon sett. Naturligtvis lapade jag helt åt mig det berömmet

 

S*Fjällsippans ©