Resultat
S*Fjällsippans Odette

Domare: Fabio Brambilla
Datum: 2008-03-16
Arrangerande klubb: Trönderkatten
Ort: Trondheim
Klass: 11, junior klass
Resultat: Ex 1

Fabios bedömning

Jag har valt att inte skriva ut domarens förkortningar. Ex står för Excellent. XX är ord jag inte kunnat tyda. (?) är ord jag chansat på

Typ: nice sizeniune(??) nice body nice legs nice tail(?)
Huvud: good head, nice forehead, nice profile, chin is coming Ögon: Ex form, colour is coming
Öron: Ex
Päls: good quality for age, nice lovely colour
Svans: XX XX
Kondition: Ex condition! Good XX XX
Allmänt intryck: lovely girl

Egen kommentar

S*Fjällsippans ©