Min besättning

Min besättning 2021

Silverudds Blå

I skrivandets stund har jag 8 vuxna hönor och 1 tupp, alla kläckta under 2020. Dominerande spättade individer. Årets nyrekrytering är ännu inte färdig.Vilket innebär att jag i dagsläget har 13 kycklingar på tillväxt.


Mina vuxna SB tillhör Västerbottenlinjen och gentestades i september 2020. Jag avlar bara på individer som är homozygota OO. Alltså fåglar som bär dubbla anlag för blå skalfärg.


Djur som av olika anledningar inte passar till stamboksavel säljs som grönvärpare och inte som rasrena Silverudds Blå.


Bovaner

Jag har 5 bruna bovaner, värphybrider, kläckta 20 oktober 2020 för att dryga ut äggen medan jag bygger upp mina olika avelsgrupper av mina rasrena värpraser.


Eksjöhöns

Jag har 5 eksjökycklingar på tillväxt. Kläckta i april 2021 av avelsägg från Småland


Queen Silvia

Kläckta kycklingar i silver april 2021 för att vara med i återskapandeprojektet av Queen Silvia som bedrivs av Svenska Kulturhönsföreningen. Jag hoppas få ihop grunden till en avelsgrupp under 2021.


Djur som av olika anledningar inte passar till projektet säljs som fjäderfä av värptyp och inte som rasrena Queen Silvia så länge rasen är under återskapande.