Min besättning

Min besättning

Silverudds Blå

Jag började med rasen 2020.


Mina vuxna SB tillhör i huvudsak Västerbottenlinjen och gentestades i september 2020, samt i november 2021 och 2022. Jag avlar i huvudsak på individer som är homozygota OO. Alltså fåglar som bär dubbla anlag för blå skalfärg. Men har fortfarande en höna med enskilt anlag kvar i gruppen. 


Min erfarenhet är att det är en mycket trivsam ras. Nyfikna men utan att vara flaxig. Duktig att klättra och flyga. Men flyger inte över ett hönsnät på ynka 50 cm, däremot försöker de gärna krypa under nät och stängsel om de får tillfälle. Och de har inga problem att flaxa upp och sitta högt inne i sin inhägnad. Så de kan i teorin absolut ta sig ur sin inhägnad, men gör det inte. 


Jag har haft en liten ojämn tuppresa. Då gentest inte gett det utfall på tuppar jag önskat och i omgångar fått tuppar i ojämn ålder - och därmed haft svårt att få en stabil tupphierarki på mina SB. Det blir lätt en dominant som inte vill dela med sig utan tuktar andra SB tuppar hårt. Det krävdes en större ras för att få ett lugn i tupp hierarkin med ojämn ålder på mina SB-herrar. 


Skånsk Blommehöna

Köpt in avelsägg 2022 som en trevlig ras att ha jämte mina Silverudds Blå, och som en trevligare och snällare ras för att ersätta de mer elaka och hårda hybridhönerna.


Extremt nöjd med blomme som ras. Trivsamma och lätthanterliga djur. Märkte tydligt att det är robusta kycklingar som är snabb att ta sig på fötter och undersöka sin omgivning. Väldigt bra att samkläcka med andra raser och uppmuntra andra kycklingar att utvecklas.


Även goda tuppar som håller ihop gruppen, håller sams sinsemellan och håller mina Silverudds Blå tuppar i check.


Stora Silkeshöns

Köpt in avelsägg 2022 i förhoppning om att de ska funka som goda fostermammor till mina maskinkläckta värphöns.


Jag skaffade först blandade färger, men köpte sedan in en omgång ägg till och valt att satsa på choklad och chokladdalmatin. Så avyttrade det första gänget jag kläckte. Jag har nu en chokladdalmatinhöna och en chokladtupp som grund för kommande "dagisverksamhet".