Min besättning

Min besättning

Silverudds Blå

Jag började med rasen 2020.

Mina vuxna SB tillhör i huvudsak Västerbottenlinjen och gentestades i september 2020, samt november 2021. Jag avlar i huvudsak på individer som är homozygota OO. Alltså fåglar som bär dubbla anlag för blå skalfärg. Men har kvar produktiv höna med enkelt anlag och testar avkomma som jag behåller efter henne. 


Djur som av olika anledningar inte passar till stamboksavel säljs som grönvärpare och inte som rasrena Silverudds Blå.


Bovaner

Jag har 6 bruna bovaner, värphybrider, kläckta hösten 2021 för att dryga ut äggen medan jag bygger upp mina olika avelsgrupper av mina rasrena värpraser.


Skånsk Blommehöna

Köpt in avelsägg 2022 i förhoppning att de ska ersätta mina bovaner i längden och vara en god komboras till mina Silverudds Blå.


Stora Silkeshöns

Köpt in avelsägg 2022 i förhoppning om att de ska funka som goda fostermammor till mina maskinkläckta värphöns