Kycklinguppfödning

Kycklinguppfödning

Miljö

Jag maskinkläcker enbart i dagsläget.


Den första tiden bor mina kycklingar inne med mig. De bor i en större kaninbur som är inköpt enkomt för detta syfte. Detta för att kunna garantera jämnare värme och att de första tiden bor dragfritt. Det underlättar också den första levnadstidens dagliga inspektion av deras kloak. Det är viktigt att hålla koll och säkerställa att magen är i ordning och att det inte sker något stopp eller blockering av kloaken. Men jag tycker också att det är viktigt med tidig socialisering och daglig hantering.


Som underlag deras första tid har jag sandlådesand. Själv upplever jag det som lättstädat och luktar inte allt för illa. Såklart beror detta också lite på hur många kycklingar man har inne samtidigt.


Kycklingarna värmekälla inomhus är värmetak, specifikt för kycklingar! De äter startfoder i en liten automat, och får också vatten via liten vattenautomat. Vatten får jag byta oooofta. Kycklingarna grisar ned vattnet duktig emellan varven och behöver nytt vatten flera gånger per dag. De får också testa enklare andra födokällor efter ca: en vecka. Här har undulatfrön, ris och cantaloupemelon varit favoriter!


När kycklingarna börjar få fjädrar och börjar visa tecken att buren börjar bli för liten för deras undersökandelusta - får de flytta ut i hönshusets mindre avdelning. I samband med det byter jag värmekälla från värmetak till värmelampa. Det sker vid ca: 2 veckors ålder. Kycklingarna byter också underlagsströ då.


De får med sand - men i liten balja för fjäderhygien.


Utveckling

Runt 2 veckor börjar kunna ana tuppar. Vid 3 veckor är det tydliga gossar. Därefter blir skillnaden bara allt mer tydlig i såväl färg som storlek på kam och stör. Dock med skillnaden att de spättade djuren får färg och storlek tidigare än de blå. Jag har haft spättade hönor som börjar utveckla stör vid 9-veckor. Alltså innan det sedvanliga "vid värpstart" som annars är allmän måttstock.


Kycklingarna lär varandra. Vid en större grupp är det lättare att få dem att lära sig dricka via nipplar. Samtidigt är det än viktare att se till att de är van hantering så de inte triggar varandra i "det här är farligt".


De börjar flaxa och bli mer upptäckande efter första veckan. Vid två veckor flaxar de upp på buren och burdörren. Runt 3-4 veckor har mina börjat upptäcka sittpinnarna. Men det är först vid 5-6 veckor några regelbundet söker sig till dem - och det är inte alla som gör det. Enligt min erfarnhet är Silverudds Blå en väldigt flygskicklig ras. De små har inga problem med nivåskillnader.

Ringmärkning - fasta fotringar

Runt 6-8 veckor är det dags att för fasta fotringar - om det är önskvärt. Efter det är det försent med fasta ringar. Men exakt när det är rätt för enskilda djur kan variera.


Storlek som behövs är 16 mm för SBhönor och 18 mm för SBtuppar. På tupparna behöver man sedan också säkerställa vid ca 3 till 5-månaders ålder att fotringen hamnar ovanför tuppens sporre! Lyckas man inte med det behöver man klippa av ringen innan den blir till besvär för tuppen!


Mina första djur är år 2020 märkta med SRFs fasta årsring. Detta för att underlätta att hålla isär enskilda indivier men också för möjligheten att spåra och registrera mina djur i stambok vid eventuell försäljning. Vilka nummer jag har fått av SRF har varit högst slumpmässigt, även om de är i nummerföljd utifrån ringstorlek från beställningstillfället.

Vingmärkning - fasta vingmärken

Vingmärkning är ett annat alternativ för permanent märkning. Jag använder Jiffy, vingband, från Pinnion Hatch från USA.