1. Från kyckling till vuxen: utveckling genom foton

Från kyckling till vuxen

Silverudds Blå

Kommentar till individnummer

Mina djur är år 2020 märkta med SRFs fasta årsring. Detta för att underlätta möjligheten att spåra och registrera mina djur i stambok vid eventuell försäljning. 


Vilka nummer jag har fått har varit högst slumpmässigt, även om de är i nummerföljd utifrån ringstorlek från beställningstillfället. Därav de lite omatchade numren på individerna här under.


2021 provar jag stansande vingmärken med individnummer. Även denna gång för att för att underlätta möjligheten att spåra och registrera mina djur i stambok vid eventuell försäljning. Men också för att underlätta dokumentation och följa med i indivutvecklingen.


Från kyckling till vuxen

Skånsk Blommehöna

Från kyckling till vuxen

Stora Silkeshöns