001

Spättad höna

nr 001, kläckt 2022-03-08

Homozygotbärare för blått äggskal, genetisk OO.


75% Västerbottenlinjen.