105

Blommig e+ Co höna

nr 105, kläckt 2022-03-08


Daniel Wikman, Västerbotten