120

Spättad tupp

nr 120, kläckt 2022-03-08

Homozygotbärare för blått äggskal, genetisk OO.


75 % av Västerbottenlinjen.