Raser jag haft

RASER jag haft

men inte längre håller

Eksjöhöna

Jag fick avelsägg vid påsk 2021, från en stamboksbesättning utanför Eksjö i Småland.

Det kläcktes 4 hönor som alla var i gång och värper vid 6 månaders ålder (23-24 veckor gamla).


Jag har haft lite otur med tuppar av Eksjö, så när jag inte kunde få avelsägg från samma uppfödare våren 2022 valde jag att pausa rasen och låta mina befintliga hönor flytta till en stamboksbesättning här i Jämtland.

Eksjöhönan

Ursprung

Sedan 2014 har Svenska Kulturhönsföreningen bedrivit avel och skapat Eksjöhönan som enskild ras och med egen stambok.


Eksjöhönans ursprung är troligen 75% Rhode Island Red av Alexanderlinjen och 25% Minorca, även det av en produktiv linje.


Ursprunget till Eksjöhönan är matägg från ett hönseri där Alexanderlinjen hölls i produktion. Men inte renrasig utan med inblandning av Minorca. Entusiaster inom Svenska Kulturhönsföreningen bestämde sig för att avla på de fåtaliga gulkläckta som kläcktes efter några generationer. Det var starten till Eksjöhönan. Namnet på rasen kommer från platsen där korsningen som grundlagt rasen genomfördes


Alexanderlinjen

Eksjöhönan rötter är starkt förknippade till det som kallas Alexanderlinjen. Alexanderlinjen är en mycket produktiv liten Rhode Island Red som avlats för maximal värpning.  Kulturhönsföreningen känner inte till någon ren form av Alexanderlinjen.


Avsikten med rasen

Avsikten med rasen är ta tillvara på dessa fjäderfäs goda värpegenskaper.


Det är inte en renrasig Rhode Island Red föreningen skapat. Men det är väldigt lik de små produktiva Rhode Island Red som fanns vid slutet av 60- och 70-talet.

Queen Silvia

Silver

En väldigt estetisk tilltalande höna. Jag blev sugen att gå med i projektet som Svenska kulturhönsföreningen håller i. För att rädda denna vackra ras. Oerhört häftiga då de kläcks som små måsungar och växer upp till så otroligt vackra djur.


Efter en del kommunikation under 2020 slog jag slag i saken 2021 och anförskaffade avelsägg. 

QS är en oerhört atletiskt, äventyrlig och vaken ras. Tyvärr visade de sig inte fungera i mitt nuvarande sätt att hålla höns. Jag förlorade många kycklingar under uppväxten då jag inte var fullt bered på hur agressivt dominansbeteende en del tuppkycklingar skulle uppvisa. Jag fick ta bort många kycklingar som hysteriskt försökt ta sig undan aggresiva dominasbeteenden och därmed skadats till den grad att det inte var realistiskt att de skulle återhämta sig. Dessutom fick jag ta bort en hel del upprorsmakare för att få ner lugnet i gruppen igen. I slutänden gick jag från 16 kläckta kycklingar till att ha 5 överlevande hönor och 1 sparad tupp. De fick flyttade härifrån september 2021. Då jag slutligen kommit till slutsatsen att de behövde andra förutsättningar än vad jag kunde erbjuda.

Queen Silvia

Ursprung

Queen Silvia skapades av Martin Silverudd år 1976 och namngavs efter vår nya drottning, som giftes in i det Svenska kungahuset samma år. Innan kungabröllopet hade rasen arbetsnamnet Rixon.


För att skapa Queen Silvia använde man 50% Rhode Island Red av en småväxt högproduktiv RIR-linje och 50% Vit Leghorn. Genom att korsa Rhode Island Red med Vit Leghorn kunde man få fram genen Eq som är ett av kännetecknen på en Queen Silvia.

Källa:
Kulturhons.se

Kulturhönsbladet nr 1 2020.

Källa:
Kulturhons.se