Rasens ursprung

Silverudds Blå

Rasens ursprung

Rasen skapades på 80-talet av Martin Silverudd. Han var en pastor med stort intresse för fjäderfä och genetik. Silverudd är skapare till ett flertal hönsraser med ambitionen att de skulle vara ett alternativ till värphybriderna för mindre äggproducenter.


För att skapa Silverudds Blå använde sig Silverudd bland annat av Rhode Island Red och New Hampshire. Även inslag av Cream Legbar ingick i rasen för att få med genen för blå skalfärg. Den genen gav tillsammans med generna för brunt pigment Silverudds Blå-ägget den karaktäristiska gröna färgen.


Mer finns att läsa på kulturhons.se - Svenska Kulturhönsföreningens hemsida - som jobbar för att bevara och fortsätta Martin Silverudds arbete med produktiva fjäderfän.