Grunder
Fjällsippans Helig Birma & Silverudds Blå

Grundläggande färggenetik för katter

En katt har i grunden två pigment, svart och röd. Pälsen hos katter kan ha olika färger och mönster och detta styrs av en kombination av flera gener. Det röda pigmentet ger röd eller creme färg, det svarta pigmentet ger färgerna svart, blå, choklad och lila m fl. 

Den röda färgen ärvs könsbundet. Alltså anlaget för rött pigment finns bara på X-kromosomen. Hanen, som endast har en X‑kromosom (XY), kan enbart ha anlag för röd färg eller inte. Honan med sina två X‑kromosomer (XX) kan ha anlag för både rött och icke‑rött (alltså svart pigment) samtidigt och blir då så kallad sköldpaddsfärgad.

Färggenetik för Silverudds blå

Svart, blå och spättad är samma fjäderdräktsfärg förutom en blekningsgen.

En blå höna är genetiskt Bl/bl vilket ger blå fjädrar med svart kant. Övriga möjliga varianter är Bl/Bl som ger färgvarianten spättad, en nästan helt vit fjäderdräkt med enstaka svarta fjädrar. Slutligen finns också svart, bl/bl som ger helt svarta fåglar

Silverudds blå lägger gröna ägg. Hur tusan kan de göra det? Genom två gener för skalfärg. En för brunt skal - och en för blå skalfärg. De tillsammans ger den gröna skalfärgen.

I hobbybesättningar förvånas folk varför de från färggranna avelsägg, får en helt annan färg på äggen sedan från sina kläckta djur. Ja, gravt förenklat har föräldradjuren oftast inte gått rasrent är det stor sannolikhet att någon av anlagen för skalfärg ramlat bort i nästa led. Dvs, häftigt gröna ägg, kan ge kycklingar som lägger vanliga bruna ägg, för att tuppen inte bar på anlag för blå skalfärg. 

Könskromosomer - inte bara X och Y

Våra egna och katternas könskromosomer benämns X och Y, där honan bär XX och hanen på XY. Detta medför att det är kromosomen från fadern, X eller Y, som avgör ungens kön. Y kromosomen är så liten att den bara har ett fåtal gener medan X kromosomen är större och har många olika gener. När en gen sitter på X kromosomen ärvs den könsbundet - som den röda färgen på katter!

Detta gäller för oss människor och alltså också för våra katter - och vad vi förväntar oss stämma för alla djur. Men så är inte fallet! Hos fåglar, där ibland höns, är det honan, alltså ägget, som bestämmer kycklingens kön. Och alltså inte pappans spermier. På fjäderfä benämns hönan och deras könskromosomer istället, Z och W. Hanen bär på ZZ och honan på ZW.

Källor:

Bok

Stockelberg, Ylva (2007), Kattuppfödning: avel och genetik. Amrafel förlag. 

Internet

Svenska Kulturhönsföreningen, hämtad 2020-01-03 från http://kulturhons.se/

Birmasällskapet, hämtad 2020-01-03 från https://www.birma.se/aktuellt.htm

Slu.se, Gener som påverkar fjäderdräktens färg och mönster hos höns, hämtad 2020-01-03 från

https://stud.epsilon.slu.se/7988/11/jonsson_e_150604.pdf 

Slu.se, Biologisk mångfald i svenska lantrashöns av rasen Hedemora, hämtad 2020-01-03 från https://stud.epsilon.slu.se/1834/1/bergfeldt_a_100921.pdf 

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED