Termer genetik
Fjällsippans Helig Birma & Silverudds Blå

Kromosom

Är det genetiska materialet som finns i cellens kärna. De är uppbyggda av DNA. De är parvis lika, där ett kommer från mamman, och ett från pappan.

Gener

En gen är en bestämd del av en kromosom som utgör en mall för ett protein. Det finns massor med gener på en kromosom. Protein är kroppens byggsten. Alla gener benämns med en bokstav enligt internationell standard. Varje gen har sitt bestämda ställe på kromosomen och detta kallas locus. Genen är ärftlighetens grund.

Locus

Locus kallas det förutbestämda ställe på kromosomen där genen sitter. Det finns flera olika typer av locus. Te.x. färger, defekter etc.

Allel

När en gen i ett locus förekommer i olika varianter kallas dessa alleler. Ta t.ex genen för svart som har två inriktningar på katt, en för choklad och en för kanel.


Dominant

En gen är dominant när effekten syns i djurets fenotyp. Dvs. den kan vidare dominera över och dölja att individen bär ett recessivt anlag. Dvs. med anlaget recessivt menas att det finns dolt och man ser det inte. I litteraturen benämns detta med versaler, i detta fall t.ex. B = svart som är dominant över b = choklad för katter.

Homozygot

Det är katten/hönan när de båda anlagsparen i allelen är helt lika.

Heterozygot

Det är katten/hönan när de båda anlagsparen i allelen är olika. Man säger att anlagen är dominant respektive recessiv.

Fenotyp

Med detta menas det faktiska utseende som katten/hönan har. 

Genotyp

Med detta menas de anlag som katten/hönan bär på men som den inte visar.


Recessiv

Döljs helt av ett dominant anlag. Det visar sig först då det förekommer genom att djuret har ärvt samma anlag från vardera föräldern. I litteraturen benämns detta med gemener, i samma fall som exemplet ovan men måste förekomma två gånger (bb) för att pälsen ska visa t.ex. Choklad.

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED