Hönshuset

Hönshuset

Mitt hönshus är inhyst i ett tidigare ungdjursstall för nötdjur uppfört på 80-talet. Själva hönshuset uppfördes som ett ett enskilt och isolerat rum 2015. För närvarande har jag två avdelningar som enkelt kan kombineras eller skiljas åt via en djurlucka. Den har egen ventilationsfläkt som blåser ut luft och uppvärmning via kamrörselement, förutom den passiva värmen som sipprar in från ladugården. 


Mina djur har under utesäsong tillgång till en fast rastgård som varje år får ett nytt nät över. Det är deras rastgård när ingen är hemma och vädret är gott nog för utevistelse. Annars har de tillgång till friare utevistelse begränsat av enkelt flyttbart hönsnät på stolpar.

Stora avdelningen:

6 reden

8,85 m2

2 sittpinnar á 2 meterLilla avdelningen:

2 reden

3,79 m2

2 sittpinnar á 1,8 meter

Totalt har de tillgång till:

12, 65 m2

8 reden

7,4 m sittpinnar


+ extra utrymme på 3,74 m2

Djurens bästa är A och O

Frigående - delar av året

Utevistelse är viktig, så snart vädret tillåter det från vår fram till senhösten. Men vintertid tätar jag till och håller dem inne. Detta för att de ska ha en dragfri miljö med god och jämn temperatur. Så, delar av året är de frigående.

Innemiljön

Väsentligt för en god innemiljö är för mig god ventilation och en jämn temperatur inom ramarna för djurens välmående. Vintertid betyder det extravärme och ALDRIG en temperatur under 8 °C. Normalt med bara fullt befjädrade djur ligger det någonstans runt 11-14 °C under innesäsongen. Det beror lite på utetemperaturen vilka extra värmekällor som behövs - och om jag har kycklingar på tillväxt.

Hönsen har alltid fri tillgång till snäckskal, foder och vatten.

Vintertid har de tillgång till sandband inne. Under utesäsong är detta inte nödvändigt.

Hälsofrämjande arbete

För mig är det av vikt att jobba förebyggande och hälsofrämjande. I det syftet använder jag kiselgur i deras innemiljö för att skapa en ogynnsamm miljö för kvalster, loppor och andra småkryp som ger sig på fjäderfän. Jag genomför även regulbunden rengöring av reden, sittpinnar och byte av golvströ.Oftast med varmt såpvatten, skrapning och efterpudring av kiselgur. Jag rengör även nätsektionerna någongång i månaden genom att dammsuga eller torka av sektionerna.

I hälsofrämjande arbete ingår också att djuren har tillräckligt utrymme att utföra sitt naturliga beteende utan att stressas. Hit räknar jag bland annat pickning, sprättning, bala och fjädervård, möjlighet att värpa i lugn och ro. Men även möjlighet att fritt kunna röra sig och komma åt mat och vatten i trygghet och utan konflikt i gruppen.

Vintertid utfodras djuren med rotsaker och andra grönsaker som både foderkomplement, berikning och sysselsättning. Hönsen får även regelbundet extra E-selen tillsatt i vattnet under innesäsongen.