Isbar eller Silverudds Blå?

Isbar… eller Silverudds Blå?

Silverudds Blå hade vid Martin Silverudds bortgång arbetsnamnet Svensk grönäggsvärpare. Men det namnet valdes bort av Svenska Kulturhönsföreningen för att undvika missförstånd och förväxling med de blandraser som kallas grönvärpare.


Silverudds Blå har förväxlats och har i alla fall tidigare felaktigt kallats Isbar. Isbar är namnet på en kombinationsras Silverudd skapade. I dagsläget är Isbar inte en ras som sprids utanför de som är aktiva i återskapandeprojektet av rasen. Alla djur som säljs i dagsläget som Isbar har med all sannolikhet ursprung i Silverudds Blå, och räknas som grönvärpande blandraser och har ingen anknytning till vare sig Isbar eller Silverudds Blå om det inte går att spåra ursprung.


Själva namnet Silverudds Blå är satt som en hyllning till rasens skapare och anspelar på generna för blå fjäderdräkt och skalfärg. 


Mer finns att läsa på kulturhons.se - Svenska Kulturhönsföreningens hemsida - som jobbar för att bevara och fortsätta Martin Silverudds arbete med produktiva fjäderfän.