Isbar eller Silverudds Blå?

Isbar… eller Silverudds Blå?

Silverudds Blå hade vid Martin Silverudds bortgång arbetsnamnet Svensk grönäggsvärpare. Men det namnet valdes bort av Svenska Kulturhönsföreningen för att undvika missförstånd och förväxling med de blandraser som kallas grönvärpare.


Silverudds Blå har förväxlats och har i alla fall tidigare felaktigt kallats Isbar.


Isbar är namnet på en kombinationsras Silverudd skapade. I dagsläget är Isbar inte en ras som sprids utanför de som är aktiva i återskapandeprojektet av rasen.


*

Alla djur som idag syns på sidor som Blocket och liknande sidor som benämns Isbar har med all sannolikhet snarare någon anknytning till Silverudds Blå i någon utsträckning. De är också att räkna som grönvärpande blandraser och har ingen anknytning till vare sig Isbar eller Silverudds Blå - om det inte går att spåra ursprung.


Mer om båda raserna finns att läsa på kulturhons.se - Svenska Kulturhönsföreningens hemsida - som jobbar för att bevara och fortsätta Martin Silverudds arbete med produktiva fjäderfän.

Isbar vs Silverudds Blå

bilder på Isbar har alla tillhandahållits av Catarina Matsols