Spättad Silverudds Blå

Spättad Silverudds Blå

Höna nr 501, kläckt 2021-04-10

Homozygotbärare för blått äggskal, genetisk OO.

Första kycklingen av egen uppfödning


Värpstart 2021-10-05


75% Västerbottenlinjen.

nr 001, kläckt 2022-03-08

Homozygotbärare för blått äggskal, genetisk OO.


75% Västerbottenlinjen.

Höna nr 1504, kläckt 2020-02-27

Homozygotbärare för blått äggskal, genetisk OO.


75% Västerbottenlinjen.

Tupp nr 120, kläckt 2022-03-08

Homozygotbärare för blått äggskal, genetisk OO.


75 % av Västerbottenlinjen.

Tupp nr 0699 Caius kläckt 2020-02-27

Spättad dominant tupp med guldkrage och kastanjinslag. Homozygot bärare förr blått äggskal, genetiskt OO.


75% västerbottenlinjen.