Fjäderfä
Fjällsippans Helig Birma & Silverudds Blå

Mina fjäderfän

Dino-Vulture-Chic(k) - mina sprättande dinosaurier

Silverudds Blå

Jag startade med SB under 2020. Hämtade mina första kycklingar och avelsägg på skottdagen.

Mina djur är av Västerbottenlinjen och är införskaffade utifrån rekommendation av rasens koordinator. 

Läs mer om rasen här 

Läs mer om bevarandearbetet och Svenska Kulturhönsföreningen på deras hemsida Kulturhons.se

Mål för 2020...

Min målsättning är att kunna ansluta mina djur till stambok i år. Just nu är alla mina djur på tillväxt och jag har inga vuxna djur. 

Jag avser hålla en rastypisk grupp, framförallt för hushållets äggbehov. Men med mindre försäljning av överskottet av såväl ägg som djur. Jag planerar med egen föryngring inom flocken. Givetvis utifrån premissen att mina djur håller måttet enligt rasens ramar och att jag efterföljer gällande avelsrekommendationer.

Från kyckling till vuxen ålder


Bilder på enskilda individer >>

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED